فرش ماشینی با کیفیت

Asked Viewed 524 times


3 0

سلام هنگام خرید فرش ماشینی چطوری میشه کیفیت فرش خوب را تشخیص داد ؟ رنگ و نخ کارشده پلاستیکی اکلیریک یا ... چگونه قابل تشخیص اند ؟ آیا فرش های ماشینی فانتزی از حاصل چاپ پرینترند؟


0 Answer